מתחת לגיל 18

קצבאות והטבות לחולים ומחלימים אונקולוגיים

הורה לילד החולה במחלה ממארת, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מלידה ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים. החל באוגוסט 2016, הוגדלה קצבת ילד נכה לילדים החולים במחלה ממארת, לשיעור של 188% (במקום 100%). זכאות  זו ניתנת בשל טיפול רפואי קשה וממושך.

הזכאות נקבעת בהתאם לטיפולים הניתנים לילד:

 • בתקופת הטיפולים – תשולם קצבה מוגדלת בשיעור 188% בתוספת קצבה חודשית נוספת בסך 4,501 ש"ח בשל טיפול רפואי קשה וממושך.
 • בתום הטיפולים –  בחודש הראשון לאחר הטיפולים תשולם קצבה בשיעור 188%, ובמשך חמישה חודשים נוספים תשולם קצבה בשיעור 100% בתוספת קצבה חודשית נוספת בסך 2,569 ש"ח .

הזכאות בשיעור 100% תימשך גם מעבר לתקופה זו,  אם הילד סובל ממחלה ממושכת, קבועה וקשה שנוצרה כתוצאה מהטיפולים.

ילד מגיל 3, שבסיום הטיפולים תפקודו ירוד והוא תלוי בעזרת הזולת בפעולות היום-יום , ניתן לבחון את זכאותו לקצבה בשיעור 188% בשל תלות בעזרת הזולת.

יש למלא טופס תביעה לגמלת ילד נכה ולהגישה בסניף הביטוח הלאומי במקום מגורייך.

הביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. הזכאות היא בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת. תחילה יש למלא טופס ולפנות למשרד הבריאות להמשך טיפול. ראוי לציין כי המוגבל בניידות יוכל לקבל קצבת ילד נכה וקצבת ניידות רק אם הוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

 • נקבעו לו 80% מוגבלות בניידות
 • נקבע כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו
 • נקבע כי בשל מוגבלותו אינו יכול ללכת, ואינו מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים
 • במשפחתו שני ילדים נכים או ילד נכה וילד מוגבל בניידות.

הנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון. זכאות להורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 100%. ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו "הוט" ו"נטוויזן". את הבקשה להטבה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להטבה, יש להעביר לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח' ירמיהו 39, ת"ד 1260, ירושלים.

 • הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה
 • סיוע במימון שיפוצים בדירה

הזכאות היא להורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה. הביטוח הלאומי מעביר למשרד הבינוי והשיכון רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. לבירורים יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (תותבות שונות, כסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים, מכשירי שמיעה לילדים ונוער, עדשות מגע מיוחדות לילדים ועוד). ההטבה ניתנת לתושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות עשויים להיות זכאים לסיוע במימון המכשירים. את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני ביצוע רכישת המכשיר. יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים בה חבר המבקש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה לאזור מגוריו של המבקש.

תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב. הזכאות ניתנת להורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 60% לפחות. לשם בדיקת הזכאות לקבלת תג חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי, יש למלא טופס תביעה בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים ולשלוח בדואר אל:

משרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת"ד 72 חולון 58100. ניתן גם לשלוח את המסמכים באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של משרד הרישוי.

לידיעתך, אם רכבך מוכר כרכב של נכה, בעת תדלוקו בבנזין 95 אוקטן במשאבות

לשירות עצמי בכל תחנות התדלוק בארץ, אין לגבות ממך מחיר שהינו מעבר למחיר המרבי המותר לגביה במשאבות בנזין למילוי בשירות עצמי – גם אם ניתן לך שירות על ידי מתדלק, ובלבד שהרכב נהוג ע"י הנכה והתג הוצג לעובד התחנה. שים לב, נכה אשר רכש דלק ונדרש לשלם עבורו מחיר העולה על המחיר בתדלוק עצמי, יכול לפנות בכתב למנהל הדלק, משרד התשתיות הלאומיות, רח' העצמאות 82 חיפה.

פטור מאגרות בעד שירותים רפואיים עבור ילדים המקבלים קצבת ילד נכה. הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה חבר הילד הזכאי לקצבה.

כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך. ההטבה ניתנת להורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה. הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. כתובת המגורים של ההורה מקבל הקצבה צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים.

ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

 • קבלת שתי נקודות זיכוי במס הכנסה: עבור הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה. יש לפנות למשרד האוצר בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבה.
 • פטור ממס על משיכה מוקדמת של קופות גמל: עבור הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה שנקבעה להם נכות רפואית של 70% לפחות עשויים להיות זכאים לפטור, ובלבד שהנכות התגלתה אחרי פתיחת קופת הגמל. יש לפנות למשרד האוצר בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבה.

הנחה במס רכישה על קניית דירה עבור הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה. יש לפנות למשרד האוצר בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבה.

הנחה במסי ארנונה כאשר גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית. הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. ההנחה ניתנת על פי הכללים הקיימים של כל רשות מקומית, לפיכך לקבלת ההנחה יש לפנות לרשות המקומית.

50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים בתשלום חשבון החשמל. זכאות להורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת או בשל טיפול רפואי מיוחד שהוא זקוק לו. שים לב, לא כל מקבלי גמלת ילד נכה זכאים להנחה. הביטוח הלאומי שולח הודעה למי שזכאים להנחה. כמו כן, הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

שים לב שחשבון החשמל חייב להיות בתעריף ביתי בלבד ועל שם ההורה המקבל את הקצבה. אם להורה יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת החשמל.

לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.  

מימון סייעת לגן ולבית הספר. הזכאות למקבלי קצבה לילד נכה מגיל שלוש ומעלה. לפרטים נוספים יש לפנות למשרד החינוך.

שימו לב, הורים לתינוקות ופעוטות עד גיל 3 עם צרכים מיוחדים המעוניינים לשלב את ילדם במסגרת רגילה, עשויים לקבל סיוע מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. במסגרת הסיוע יכולים הפעוטות להשתלב במעון יום מוכר או במשפחתון מוכר, ולקבל סייעת צמודה עד 4 שעות ביום.

פעוט הזקוק לסיוע מעבר ל- 4 שעות ביום לא יוכל להשתלב במסגרות אלה.

 • הטבות בקליטה במעונות יום שיקומיים – מקבלי קצבה לילד נכה מגיל שנה עד גיל שלוש
 • נופשונים

למימוש ההטבה יש לפנות למשרד הרווחה – המחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריכם.

טיפ אחרון לפני שתלכו

מומלץ לבדוק זכאות לקצבאות נוספות בשוק הביטוחים הפרטיים

קופות חולים

מי שמבוטח בביטוח סיעודי בקופת החולים ישנה אפשרות לקבלת קצבה דרך חברת הסיעוד. ניתן לבדוק זכאות דרך מוקד קופת החולים.

חברות ביטוחי הבריאות הפרטיות

מעניקות מגוון קצבאות, מענקים והטבות בכפוף לפוליסת הביטוח האישית/קבוצתית שלכם (הראל, הפניקס, כלל וכדומה).

זכויות נוספות שמומלץ להכיר

על פי חוק ההסדרים 2009 , עובד המועסק אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות, ושילדו חלה במחלה ממארת, יהא זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שנצברו לו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו. באם בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו, או אם העובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, יהא זכאי לזקוף כאמור עד 110 ימי היעדרות בשנה.

בתי חולים מציעים הסדרי חניה לחולים אונקולוגים. בירור במזכירות המחלקה/ מרפאה.

עמותת "גדולים מהחיים" מסיעה ילדים שמצבם הפיזי והרפואי מצריך הסעה פרטית , אשר אין למשפחתם רכב לטיפולים בבית החולים ולפעילויות העמותה ללא תשלום.

 • ילדים חולים מוגדרים בחוק כילדים בני 5 ומעלה השוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא וכן ילדים החולים במחלה מתמשכת – מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא, לתקופה העולה על ארבעה שבועות. התמיכה הלימודית ניתנת במסגרת בית החולים או בביתו של הילד. החל מיום 01.01.2015, עמותת קדימה מדע היא ספקית התמיכה הלימודית לתלמידים החולים בביתם. ביה"ס יקבל מההורים אישור לפנייה לסיוע לימודי ויפנה  אל עמותת "קדימה מדע" באמצעות טופס בקשה לשירותי חינוך לילדים חולים בביתם. עם החזרה לביה"ס ניתן לקבל "שעות חולים" , סל שעות ייעודי להשלמת חומר לילדים שנעדרו. אין משאירים ילד כיתה בשל היעדרות ארוכה מפאת מחלה.

השלמת  חומר נלמד –  סיוע לימודי דרך האגודה למלחמה בסרטן ע"י סטודנט.

 • זכאות לפסיכותרפיה במסגרת שירות שב"ן של קופת החולים, וכן ישנו צוות מטפל  בבית החולים (עו"ס, פסיכולוג).

השלמת  חומר נלמד –  סיוע לימודי דרך האגודה למלחמה בסרטן ע"י סטודנט.

באפשרותכם לפנות לביטוח לאומי וללשכת התעסוקה על מנת לקבל תשלום קצבת אבטלה.

הביטוח הלאומי דואג לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה, ומשלם להם קצבת הבטחת הכנסה. הקצבה משולמת למי שאין להם הכנסות או שהכנסתם נמוכה, והם מתייצבים בשירות התעסוקה ולא נמצאה להם עבודה, או שנמצאה להם עבודה בשכר נמוך.  פטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה מי שאינם מסוגלים לעבוד, כגון אם לילד קטן עד גיל שנתיים, הורה לילד נכה ועוד. הקצבה משולמת החל בחודש שבו הוגשה התביעה לביטוח הלאומי; אין משולם תשלום רטרואקטיבי. לכן חשוב לא להתמהמה בהגשת התביעה.

** מתן ההטבות הן באחריות הגופים הנותנים את ההטבה ועל פי שיקולם בלבד **