מגיל 18 ועד גיל פרישה

קצבאות והטבות לחולים ומחלימים אונקולוגיים

קצבה המשולמת למי שעקב נכותו נקבע שאינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר פחתה לפחות ב- 50%. הקצבה ניתנת באופן זמני בשיעור של 100% לשנה בדרך כלל, בשיעור של 3,272 ש"ח, ולאחר מכן בהתאם למצב הרפואי. יש למלא טופס לקצבת נכות כללית ולשלוח לסניף הביטוח הלאומי שבאזור מגורייך.

 • תוספת תלויים עבור בני זוג וילדים: נכה הורה לילדים יקבל תוספת עבור שני הילדים הראשונים. אם הכנסת בן/ת הזוג אינה עולה על 5,646 ₪ ברוטו (נכון ל-1.1.18) ובן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת, עלולה להיות זכאות לתוספת עבור בן/ת הזוג.
 • קצבת עידוד ליציאה לתעסוקה: מקבל קצבת נכות שהחל לעבוד והכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק, זכאי לקצבת עידוד במקום קצבת הנכות. הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות. אם בתוך 3 שנים מפסיקים לעבוד או שההכנסה מהעבודה פוחתת, ניתן לשוב ולקבל את קצבת הנכות מבלי לעבור בדיקה מחדש. אם עברו 3 שנים יש להגיש תביעה חוזרת והזכאות תיבדק מחדש. לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה יש לפנות למחשבון קולי בטלפון: 02-6463555.
 • מענק לימודים: הביטוח הלאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות שלהן 4 ילדים ויותר, הזכאים לקצבת ילדים ומקבלות קצבת נכות כללית. למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים באופן אוטומטי (עבור ילדים בני 14-6).

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים חולים הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום או שהם זקוקים להשגחה מתמדת. מקבלי טיפול כימותרפי או ביולוגי (תלוי פרוטוקול טיפולי) עלולים להיות זכאים לקצבה זו, נוסף על קצבת הנכות הכללית. יש למלא טופס לקצבת שירותים מיוחדים ולשלוח לסניף ביטוח לאומי.

הביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות לבעלי ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב. הזכאות היא בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת. תחילה יש למלא טופס תביעה ולפנות למשרד הבריאות להמשך טיפול.

סימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו: אנשים המוגבלים בניידות, שנקבעו להם אחוזי מוגבלות בניידות מעל 60% ע"י לשכת הבריאות, יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להציב בקרבת ביתם תמרור ג-43 לסימון אזור חניה בלעדי לנכה.

סיוע בלימודים ובגיבוש קריירה תעסוקתית למקבלי נכות רפואית מעל ל-20%. יש לפנות למחלקת שיקום בסניף או לפנות לנתב הטלפוני שמספרו: 02-6463488.

זכאים מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה (קבועה או זמנית למשך שנה לפחות), וכן מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה, שיש להם הכנסה נוספת. ההטבה ניתנת באופן אוטומטי במחלקת הגבייה.

הנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון. מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה. ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו "הוט" ו"נטוויזן". את הבקשה להטבה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להטבה, יש להעביר לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח' ירמיהו 39, ת"ד 1260, ירושלים. פרטים נוספים בטלפון:1800-885-199.

פטור או הנחה מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל המוחזקים בידו בחכירה. זכאים מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות. את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות למנהל מקרקעי ישראל במקום המגורים. לפרטים יש להתקשר 5575*.

 • סיוע בשכר דירה או הקצאת דירה בשיכון ציבורי או סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה. כמו כן אפשר לקבל הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה.
 • סיוע ברכישת דירת קבע מאחת מחברות הדיור הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקמונה וחלד).

הזכאים הם מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה, וכן מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 112%, הנמצאים בארץ פחות משנתיים. ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי.  

לבירור הזכאות להטבה על המבוטח לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

 • תג חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכב: זכאים מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה. לשם בדיקת הזכאות לקבלת תג חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי, ניתן לפנות בכתב בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים אל: משרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת"ד 72 חולון 58100. כמו כן, ניתן להגיש תביעה גם באופן מקוון, לפרטים נוספים ופירוט הליך קבלת התג ניתן למצוא באתר משרד התחבורה.
  • לידיעתך, אם רכבך מוכר כרכב של נכה, בעת תדלוקו בבנזין 95 אוקטן במשאבות לשירות עצמי בכל תחנות התדלוק בארץ, אין לגבות ממך מחיר שהינו מעבר למחיר המרבי המותר לגביה במשאבות בנזין למילוי בשירות עצמי – גם אם ניתן לך שירות על ידי מתדלק, ובלבד שהרכב נהוג ע"י הנכה והתג הוצג לעובד התחנה. שים לב, נכה אשר רכש דלק ונדרש לשלם עבורו מחיר העולה על המחיר בתדלוק עצמי, יכול לפנות בכתב למנהל הדלק, משרד התשתיות הלאומיות, רח' העצמאות 82 חיפה
 • 33.3% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים: הביטוח הלאומי מעביר למשרד התחבורה רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה.  משרד התחבורה שולח לזכאים תעודות זכאות להנחה. ההנחה ניתנת ברכישת כרטיסיות בלבד. ישנם קווים בהם לא ניתנת הנחה.
 • 50% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים לנשים מגיל 60 ומעלה ולגברים מגיל 65 ומעלה: הזכאים הם נשים מגיל 60 ומעלה וגברים מגיל 65 ומעלה. ההנחה ניתנת ברכישת כל סוגי הכרטיסים על סמך הצגת תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק.

לפרטים נוספים: 5678*.

 • פטור מתשלום אגרות בעד השירותים הרפואיים הבאים:
 1. ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי
 2. התחייבות לבית חולים
 3. ביקור במכונים ומרפאות חוץ
  • פטור/הנחה על מגוון טיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים. יש לברר בסניף קופת החולים.
  • סיוע ברכישת פאה לחולים אונקולוגיים. יש לברר בסניף קופת החולים.
  • החזר על נסיעות לטיפולים אונקולוגיים. יש לברר בסניף קופת החולים.
  • יש לבדוק זכאות לקצבה למבוטחים בביטוח סיעודי. יש לברר בסניף קופת החולים או במוקד.

 

 • תקרת תשלום תרופות.

 

 • הנחה על תרופות שאינן בסל הבריאות. יש לברר בסניף קופת החולים.

בעלי תעודת נכה המחזיקים בכרטיס רב קו אישי ורוכשים כרטיסייה של 6 נסיעות, זכאים להנחה של 33% ממחיר הנסיעה ברכבת. כמו כן, מיום 02.08.2015 ועד יום 01.11.2016, בעלי תעודת נכה המתניידים בכיסאות גלגלים פטורים מתשלום עבור נסיעה בכל קווי הרכבת. עיוורים ולקויי ראייה זכאים לפטור מלא מתשלום על נסיעה ברכבת. ההנחה תינתן בקופת הרכבת עם הצגת תעודת נכה ותעודת זהות.

כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך. זכאים מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% ומעלה וכן מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בגובה 112% ומעלה. הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

 • פטור מתשלום מס הכנסה: הזכאים הם עיוור או בעל ליקוי ראייה חמור / נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100% / נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד / נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד. פטור ממס הכנסה חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית. הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום, והוא ניתן עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה. ההטבות הינן לצורכי מס בלבד. נכה שלא נקבעו לו אחוזי נכות או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד, יגיש בקשה לפטור לפקיד השומה לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה. את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים. לפרטים יש לפנות  לרשות המסים 4954*.
 • מענק עבודה: תקף לעובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים שמספרו 4954* או באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.

הנחה במס רכישה: הזכאים הם מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לצמיתות בשיעור של 75% לפחות / מי שנקבעה להם נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה / מי שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%. כדי לקבל את ההטבה יש לפנות ללשכת מיסוי מקרקעין במשרד האוצר עם אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבת נכות.

הנחה במסי ארנונה: גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית. זכאים מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה וכן מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה. הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההנחה ניתנת על פי הכללים הקיימים של כל רשות מקומית, לפיכך לקבלת ההנחה יש לפנות לרשות המקומית.

50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים בתשלום חשבון החשמל. זכאים מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 112% ומעלה. הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי. שים לב שחשבון החשמל חייב להיות על שם הזכאי, ובתעריף ביתי בלבד. אם לזכאי יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת החשמל. לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.  

העסקת עובד זר למקבלי שירותים מיוחדים: תוצאות בדיקת התלות של המבוטח נמסרות ישירות מהביטוח הלאומי לרשות ההגירה. שים לב, רשות ההגירה מסתמכת על נקודות התלות שנקבעו על ידי הביטוח הלאומי.

הנחה בעמלות הבנקים לנכה מעל ל-40% נכות רפואית: ההנחה תינתן בכל חודש עבור 4 פעולות שבוצעו על-ידי פקיד בנק ואשר יחושבו כפעולה אחת בערוץ הישיר. יש להגיע לבנק ולהציג אישור מהמוסד לביטוח הלאומי על אחוזי הנכות הרפואית.

היתר לקבלת עובד זר למקבלי שירותים מיוחדים. תוצאות בדיקת התלות של המבוטח נמסרות ישירות מהביטוח הלאומי לרשות ההגירה. שים לב, רשות ההגירה מסתמכת על נקודות התלות שנקבעו על ידי הביטוח הלאומי.

טיפ אחרון לפני שתלכו

מומלץ לבדוק זכאות לקצבאות נוספות בשוק הביטוחים הפרטיים

קופות חולים

מי שמבוטח בביטוח סיעודי בקופת החולים ישנה אפשרות לקבלת קצבה דרך חברת הסיעוד. ניתן לבדוק זכאות דרך מוקד קופת החולים.

חברות ביטוחי הבריאות הפרטיות

מעניקות מגוון קצבאות, מענקים והטבות בכפוף לפוליסת הביטוח האישית/קבוצתית שלכם (הראל, הפניקס, כלל וכדומה).

קרן הפנסיה

ניתן להגיש בקשה לפנסיה מוקדמת למבוטחים במסגרת פנסיית נכות (בדרך כלל לאחר אובדן כושר של 90 ימים לפחות). יש לבדוק זכאות מול סוכן הביטוח בקרן הפנסיה.

זכויות במקום העבודה

 • לנשואים שבינינו – ימי מחלה בעבודה עבור בני זוג: עובדים זכאים לזקוף עד 60 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של בני זוגם.
 • מתפטרים מעבודה בעקבות מצב רפואי זכאים לתשלום פיצויים. כמו כן, אפשר לקבל את שתי הקצבאות נכות כללית ואבטלה יחדיו. אולם דמי האבטלה יילקחו בחשבון, לצורך חישוב  התוספת עבור בן זוג/ילד בקצבת הנכות הכללית.
 • שימו לב, החוק אוסר על פיטורי אדם בעקבות מצבו הרפואי.

הורה רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה על חשבון ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילד עם מוגבלות (קטין או בגיר). בנוסף, רשאי ההורה להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר. הזכאים הם מי שעובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק והוא הורה או אפוטרופוס או הורה אומנה לילד או לבוגר עם מוגבלות קבועה שנמצא בחזקתו, והזכות להיעדרות מהעבודה באותו יום לא נוצלה על ידי ההורה השני. על העובד לפנות ישירות למעסיק לצורך מימוש הזכאות. המעסיק רשאי לבקש מהעובד הצהרות ואישורים רלוונטיים.

** מתן ההטבות הן באחריות הגופים הנותנים את ההטבה ועל פי שיקולם בלבד **

עמותות סיוע נוספות

אחת מתשע

אתר עמותת אחת מתשע אשר מסייעת לנשים חולות סרטן השד וקרוביהן, מספק מידע מקיף ותמיכה. לפרטים: 1-800-363-400.

בית נתן

מרכז משאבי בריאות ותמיכה לנשים חולות סרטן, מעניק תמיכה רגשית וחברתית לנשים ולבני משפחתן מכל רחבי הארץ. הארגון הוקם מתוך הכרה ברגישויות ובצרכים המיוחדים של הציבור החרדי והדתי בתקופת ההתמודדות עם מחלת הסרטן, אולם התמיכה ניתנת לכל פונה. לפרטים: 02-6446052.

האגודה למחמה בסרטן

האגודה יוזמת ומפעילה תכניות מגוונות לשיקום ותמיכה בחולים, מחלימים ובני משפחותיהם, ביניהן:

 1. ארגון "יד להחלמה" הפועל בהתנדבות על ידי נשים שהחלימו מסרטן השד, ומסייעות לחולות חדשות בתהליך ההתמודדות.
 2. תכנית "להיראות טוב – להרגיש טוב יותר" המעניקה יעוץ, טיפולי טיפוח, איפור וקוסמטיקה לחולי סרטן במטרה לסייע בהתמודדות עם תופעות הלוואי הקשורות במראה החיצוני.
 3. מרכזי תמיכה "חזקים ביחד" לחולי סרטן, למחלימים ולבני משפחותיהם של האגודה למלחמה בסרטן פועלים כיום בגבעתיים, ירושלים, באר שבע, חיפה ועפולה, כמו גם במסגרת חלק מסניפי האגודה הפזורים ברחבי הארץ. מרכזי "חזקים ביחד" משמשים בית בקהילה לחולי הסרטן, למחלימים ולבני משפחותיהם ומעניקים להם מגוון פעילויות המסייעות להם בהתמודדות הנפשית עם המחלה, כהשלמה לטיפול הניתן ע"י המערכת הרפואית. המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את הטיפול הפעיל, אך עדיין זקוקים לתמיכה ושיקום. כל המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום.
 4. טלתמיכה – מרכז תמיכה ראשוני בטלפון, לחולים ולבני משפחתם, המאויש ע"י אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה.
 5. האגודה מעניקה שירות יעוץ מס לחולי סרטן ובני משפחותיהם בסניפי האגודה ברחבי הארץ.
 6. שירות בנושא ייעוץ מיני ודימוי גוף מופעל ע"י האגודה לחולים ובני זוגם/ן.
 7. הקמתה של קהילת "בוגרים צעירים יוצאים לחיים" למען צעירים בשנות ה- 20 לחייהם החולים בסרטן, המתחילים את חייהם העצמאיים בנקודת זינוק בעייתית במיוחד. עבורם נערכים טיולי כיף ואתגר בסיוע מתנדבים מסורים וקבוצות תמיכה ייעודיות, ועוד עוד.

יחד בתקווה

הקרן הישראלית למימון תרופות וטיפולים שאינם בסל הבריאות. לפרטים: 03-5743230 ,03-6746167, או במייל: [email protected]

ממש

חברה לתועלת הציבור, מסייעת במיצוי הזכויות הרפואיות שלכם מול חברות הביטוח הפרטיות. לפרטים ניתן לפנות לעמית לניר בטלפון: 054-3010232 או במייל: [email protected].

מקדמים תרופה

פרויקט מטעם "האגודה לזכויות החולה בישראל" אשר נועד לסייע במימוש הזכות לקבלת תרופה שאינה בסל, מייעצים במטרה לספק את כל המידע והכלים הנחוצים למימוש זכותך, תוך הצגת מגוון דרכי הפעולה האפשריות, וכן מסייעים בפניה לוועדת חריגים ובמקרים עקרוניים גם הגשת תביעה לבית משפט. לפרטים: 03-6022934.

עמותת חולי SML בישראל

הוקמה על ידי קבוצת התמיכה של חולים אלה, פועלת על בסיס התנדבותי למען חולי CML ובני משפחותיהם. העמותה מקיימת מפגשים שבהם מומחים מתחומים שונים מוזמנים להרצות בפני החולים. המפגשים נערכים אחת לחודש בבי"ח לניאדו בנתניה ובבי"ח סורוקה בבאר שבע. לפרטים: http://cml.org.il/

רפא נא

רפא נא מארגנת נופשים לאנשים – מבוגרים וילדים – שחלו בסרטן כדי לתת להם פסק זמן חוויתי ליהנות ולהתחזק פיזית ונפשית, יחד עם בני משפחה. יש למלא טופס הרשמה באתר: http://refanah.org/.

שחר- המקום לתמיכה ועצמה

תכנית "שחר" מציעה למחלימים מסרטן מסגרת של תמיכה והעצמה אישית בת שבעה ימים. התכנית כוללת עבודה אישית וצוותית על חוסן והעצמה אישית, תכניות אימון והקניית הרגלים בתזונה נכונה ופעילות גופנית. בנוסף היכרות עם מגוון כלים בתחומי הגוף והנפש באמצעות סדנאות כגון: יוגה, סדנת צחוק, פסיכודרמה, הרפיה, טאי צ'י, האזנה מונחית למוסיקה ודמיון מודרך, סדנאות יצירה חווייתיות עם פרחים מיובשים וחומרים, תיאטרון אימפרוביזציה ודינמיקה קבוצתית. התכנית מכינה לבניית חיים מלאים, מאוזנים ובריאים יותר. לפרטים: http://www.4life.org.il/.

גדולים מהחיים

עמותה שמה לה למטרה ללוות את הילדים החולים ובני משפחותיהם מרגע אבחון המחלה עד להחלמה מלאה ולחולל שינוי משמעותי בחיי הילדים ומשפחותיהם באמצעות יצירת חוויות משמחות לצד שיפור מתמיד באיכות הטיפול והתנאים הרפואיים. כמו כן, העמותה מפעילה את פרויקט "יוצאים לחיים" של עמותת "גדולים מהחיים" הינו פרויקט המיועד לצעירים בגילאי 18-30, אשר סיימו זה עתה את טיפוליהם הרפואיים במסגרת התמודדותם עם מחלת הסרטן. מטרתה של התכנית היא תמיכה והכוונה לקראת שילובם במסגרת חיים נורמטיביים לאחר סיום הטיפולים, באמצעות סדרה של מפגשים, טיולים וסדנאות העשרה והעצמה. התוכנית משלבת בין מפגשי תמיכה ופעילויות שטח. לפרטים נוספים ויצירת קשר ניתן להתקשר למשרדי עמותת "גדולים מהחיים"- 03-6195977.

ברכה

עמותת ברכה מיועד לנשים ו/או לבני משפחותיהם של נשים אשר מושפעים מסרטן השד ו/או מסרטן השחלה (BRCA1, BRCA2) שהינם תורשתיים. ברכה מעניקה מידע חשוב, ייעוץ רפואי מקצועי, תמיכה בתהליך קבלת ההחלטות, ומעניקה קהילה תומכת לחולה ולמשפחתו. לפרטים: http://www.bracha.org.il/, טלפון להשארת הודעות:

072-2332974.

חברים לרפואה

מספקים לאלפי חולים מגוון רחב של תרופות, ללא כל תמורה, בחינם. לפרטים: 03-5792220.

חליל האור

סיוע לחולי הלוקמיה והלימפומה בישראל באמצעות הנגשת המידע לטיפולים היעילים והמתקדמים ביותר, לעזרה ותמיכה פיזית ונפשית במטרה לשפר את תוחלת החיים ואיכותם של החולים ובני משפחותיהם. לפרטים: http://halil.org.il/

יד שרה

ארגון התנדבותי העוזר לחולים. סניפי השאלת ציוד ברחבי הארץ, מידע וטיפול מוזל לאוכלוסיות נזקקות. לפרטים: 6444*.

מחוברים +

לווי ותמיכה במתמודדים עם מחלת הסרטן בגילאים 20-35 מתחילת המחלה ועד גמר תהליך ההתמודדות. לפרטים יש לפנות למר יעקב הרשקוביץ: 052-253-5259.

עזר מציון

סיוע ותמיכה רפואיים לחולים ולמשפחותיהם, לקשישים, לנזקקים ולאנשים במצבי משבר רבים ושונים, במטרה לסייע להם להתגבר על הקשיים והמכשולים העומדים בפניהם. מבין השירותים המוצעים: סיוע ותמיכה נפשית, הגשמת משאלות אישיות, תורנויות מתנדבים השוהים ליד הילד בזמן האשפוז, עריכת מסיבות וימי הולדת, השאלת מחשבים, עזרה בקבלת ייעוץ רפואי, מחנות נופש למשפחות שבהן אימהות צעירות או ילדים החולים בסרטן, מאגר לאומי לתורמי מח עצם, בית "אורנית" – מרכז התמיכה והסיוע לחולי סרטן. לפרטים: 03-6144444.

פל"א

פאה לכל אישה היא עמותה המעניקה עזרה במתן פאות בחינם, על מנת לשפר את איכות החיים של נשים הנמצאות בטיפולים כימותרפיים עקב מחלת הסרטן. הסיוע ניתן במספרות מיוחדות, זאת מתוך הכרה במצוקות הגופניות והרגשיות שחוות נשים אלו בתקופה זו. טלפון לתמיכה נפשית: 0545308230.

קרן דולב לצדק רפואי

עמותה לוחמת חסרת פשרות, פועלת למען תיקונה וקידומה של מערכת הבריאות בישראל על ידי סיוע משפטי לפרט, אשר זכותו על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי נפגעה או קופחה; הגשת עתירות ציבוריות בעניינים עקרוניים ויוזמות חקיקה בתחום הבריאות. לפרטים: 054-6665442.

Caregivers ישראל

ארגון ללא מטרת רווח המוביל לקראת חזון לפיו בני משפחה המטפלים באדם קרוב המתמודד עם מחלה, מוגבלות או זקנה מקבלים הכרה ותמיכה המסייעות להם להמשיך במהלך חיים בריא, איכותי ופרודוקטיבי. לפרטים ניתן לפנות לרחל בטלפון: 050-4979579.

זכרון מנחם

המרכז הישראלי לתמיכה בילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם, עד גיל 25.

לפרטים: 02-6400-800

חלאסרטן

מידע מקיף למתמודדים צעירים עם סרטן, ולבני משפחותיהם. פרטים באתר: http://www.stop-cancer.co.il/about.

רבדים – מרכז הכוון תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות

רבדים – מרכז הכוון תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות: החברה מעמידה צוות רב מקצועי מומחה בשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הפתוח. והליווי במרכז כולל שימוש בכלים המקצועיים והעדכניים ביותר מהארץ ומהעולם. לפרטים: 3968*.