מעל גיל פרישה

קצבאות והטבות לחולים ומחלימים אונקולוגיים

הביטוח הלאומי מעניק גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל הפרישה והוא גר בבית, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו. זכאי לגמלת סיעוד יבחר את השירותים המתאימים לו מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בבית, ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה. כמו כן, החל מ-1.11.18, מקבלי קצבת סיעוד יכולים לקבל חלק מהקצבה או את כולה בכסף במקום שירותי הסיעוד. לפרטים נוספים יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי או למוקד 6050*.

הביטוח הלאומי משלם תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק שאין להם הכנסות מלבד קצבת האזרח ותיק, כדי להבטיח להם הכנסה מינימלית לקיום. לפרטים יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי או למוקד 6050*.

הביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות לבעלי ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב. הזכאות היא בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת. תחילה יש למלא טופס תביעה ולפנות למשרד הבריאות להמשך טיפול.

סימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו: אנשים המוגבלים בניידות, שנקבעו להם אחוזי מוגבלות בניידות מעל 60% ע"י לשכת הבריאות, יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להציב בקרבת ביתם תמרור ג-43 לסימון אזור חניה בלעדי לנכה.

סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (תותבות שונות, כסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים ועוד). את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני ביצוע רכישת המכשיר. יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים בה חבר המבקש. לפרטים נוספים ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה לאזור מגוריו של המבקש.

תג חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכב: זכאים מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה. לשם בדיקת הזכאות לקבלת תג חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי, ניתן לפנות בכתב בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים אל: משרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת"ד 72 חולון 58100. כמו כן, ניתן להגיש תביעה גם באופן מקוון, לפרטים נוספים ופירוט הליך קבלת התג ניתן למצוא באתר משרד התחבורה.

 • לידיעתך, אם רכבך מוכר כרכב של נכה, בעת תדלוקו בבנזין 95 אוקטן במשאבות לשירות עצמי בכל תחנות התדלוק בארץ, אין לגבות ממך מחיר שהינו מעבר למחיר המרבי המותר לגביה במשאבות בנזין למילוי בשירות עצמי – גם אם ניתן לך שירות על ידי מתדלק, ובלבד שהרכב נהוג ע"י הנכה והתג הוצג לעובד התחנה. שים לב, נכה אשר רכש דלק ונדרש לשלם עבורו מחיר העולה על המחיר בתדלוק עצמי, יכול לפנות בכתב למנהל הדלק, משרד התשתיות הלאומיות, רח' העצמאות 82 חיפה.
 • 50% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים: לנשים מעל גיל 60 וגברים מעל 65. ההנחה ניתנת ברכישת כל סוגי הכרטיסים על סמך הצגת תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק.

לפרטים נוספים: 5678*.

 • הנחות ברכישת תרופות ופטור מתשלום אגרות בעד השירותים הרפואיים הבאים: ניתן לקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה, ומקבלי קצבת זקנה עם השלמה לקצבת נכות. הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההטבות אמורות להינתן באופן אוטומטי. לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה רשום מקבל הקצבה.
 • פטור/הנחה על מגוון טיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים. יש לברר בסניף קופת החולים.
  • סיוע ברכישת פאה לחולים אונקולוגיים. יש לברר בסניף קופת החולים.
  • החזר על נסיעות לטיפולים אונקולוגיים. יש לברר בסניף קופת החולים.
  • יש לבדוק זכאות לקצבה למבוטחים בביטוח סיעודי. יש לברר בסניף קופת החולים או במוקד.

 

 • תקרת תשלום תרופות והנחה על תרופות שאינן בסל הבריאות. יש לברר בסניף קופת החולים.

 

 

כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך. זכאים מקבלי גמלת סיעוד, מקבלי קצבת זקנה עם השלמה לקצבת נכות, מקבלי קצבת זקנה עם תוספת קצבה חודשית נוספת לנכה ומקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה. הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים את הרשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

הנחה במסי ארנונה: גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית. זכאים מקבלי גמלת סיעוד, מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה או השלמה לקצבת נכות, וכן מקבלי קצבת זקנה מגיל הפרישה ומעלה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) ומקבלי הבטחת הכנסה שאינם זכאים לזקנה והם מעל לגיל הפרישה. הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההנחה ניתנת על פי הכללים הקיימים של כל רשות מקומית, לפיכך לקבלת ההנחה יש לפנות לרשות המקומית.

50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים בתשלום חשבון החשמל. זכאים מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 168%, וכן מי שנקבעה להם גמלה בשיעור זה, אבל הגמלה הופחתה עקב הכנסות. כמו כן, זכאים מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה וכן מקבלי קצבת זקנה עם השלמה לקצבת נכות. הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי. שים לב שחשבון החשמל חייב להיות על שם הזכאי, ובתעריף ביתי בלבד. אם לזכאי יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת החשמל. לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.

הנחה במס רכישה על קניית דירה עבור הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה. יש לפנות למשרד האוצר בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבה.

הנחה במסי ארנונה כאשר גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית. הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. ההנחה ניתנת על פי הכללים הקיימים של כל רשות מקומית, לפיכך לקבלת ההנחה יש לפנות לרשות המקומית.

50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים בתשלום חשבון החשמל. זכאות להורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת או בשל טיפול רפואי מיוחד שהוא זקוק לו. שים לב, לא כל מקבלי גמלת ילד נכה זכאים להנחה. הביטוח הלאומי שולח הודעה למי שזכאים להנחה. כמו כן, הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

שים לב שחשבון החשמל חייב להיות בתעריף ביתי בלבד ועל שם ההורה המקבל את הקצבה. אם להורה יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת החשמל.

לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.  

היתר לקבלת עובד זר למקבלי קצבת סיעוד. הזכאים הם מקבלי גמלת סיעוד בשיעור 150% או 168%, וכן מי שנקבעה לו גמלה בשיעור זה והגמלה הופחתה עקב הכנסות. כמו כן, זכאים גם מקבלי גמלת סיעוד שנקבעו להם לפחות 4.5 נקודות בהערכת התלות, ומקבלי גמלת סיעוד בני 90 ומעלה שנקבעו להם לפחות 4 נקודות בהערכת התלות. תוצאות בדיקת התלות של המבוטח נמסרות ישירות מהביטוח הלאומי לרשות ההגירה. שים לב, רשות ההגירה מסתמכת על נקודות התלות שנקבעו על ידי הביטוח הלאומי.

 • עזרה במימון מטפל/ת ל-50 שעות טיפול בלבד למשך חודשיים מיום השחרור מאשפוז. המטפל/ת מלווה את הניצול ומסייע לו במשך השבועות. הראשונים שלאחר השחרור מאשפוז. הזכאים הם ניצולי שואה שהשתחררו מאשפוז בבית חולים ואינם מקבלים גמלת סיעוד מביטוח לאומי, ובתנאי שההכנסה החודשית של הניצולים אינה עולה על סכום ההכנסה המקסימאלי שנקבע על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר. בזמן האשפוז יש להגיש בקשה באמצעות העובד הסוציאלי בבית החולים בו הניצול מאושפז או לפנות לקרן לרווחת ניצולי השואה בישראל.
 • עזרה במימון מטפל/ת בשווי תשע שעות שבועיות. זכאים לגמלת סיעוד בשיעור של 150% או 168% שהם ניצולי שואה. לפרטים יש לפנות ישירות לקרן לרווחת ניצולי שואה עם אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לגמלת סיעוד.

50% הנחה בדמי שימוש קבועים בתשלום חשבון הטלפון. הזכאים הם מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה וכן מקבלי קצבת זקנה עם השלמה לקצבת נכות. החוק אינו חל על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות כמו "הוט" ו"נטוויזן". הביטוח הלאומי מעביר לחברת בזק רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי. קו "בזק" צריך להיות בדירה למגורים בלבד, וחייב להיות על שם מקבל הקצבה. אין כפל הנחות – הצטרפות למסלול מוזל (חבילת שיחות וכדומה) מונעת את מתן ההנחה. לבירורים ניתן לפנות ל"בזק" בטלפון 199.

תעודת אזרח ותיק, המזכה בהנחות ובהטבות במוסדות השונים. הזכאים הם אזרחי ישראל, נשים מגיל 62 ומעלה וגברים מגיל 67 ומעלה. המשרד לאזרחים ותיקים שולח את התעודה באופן אוטומטי לכתובתו של הזכאי. מתן התעודה אינו מותנה בקבלת קצבת זקנה.

טלפון לבקשת התעודה 02-6547025 או 8840*.

סיוע בשכר דירה (ציבורית או פרטית) או ברכישת דירת קבע באחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקמונה וחלד). הזכאים הם מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה. ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי, לבירור הזכאות להטבה על המבוטח לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

מענק עבודה: הזכאים הם עובדים מעל לגיל הפרישה המשתכרים עד רמת שכר מסוימת. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים שמספרו 4954* או באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.

טיפ אחרון לפני שתלכו

מומלץ לבדוק זכאות לקצבאות נוספות בשוק הביטוחים הפרטיים

קופות חולים

מי שמבוטח בביטוח סיעודי בקופת החולים ישנה אפשרות לקבלת קצבה דרך חברת הסיעוד. ניתן לבדוק זכאות דרך מוקד קופת החולים.

חברות ביטוחי הבריאות הפרטיות

מעניקות מגוון קצבאות, מענקים והטבות בכפוף לפוליסת הביטוח האישית/קבוצתית שלכם (הראל, הפניקס, כלל וכדומה).

קרן פנסיה

ניתן להגיש בקשה ליציאה לפנסיה, אם טרם ביקשתם.

עמותות סיוע נוספות

על פי חוק ההסדרים 2009 , עובד המועסק אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות, ושילדו חלה במחלה ממארת, יהא זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שנצברו לו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו. באם בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו, או אם העובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, יהא זכאי לזקוף כאמור עד 110 ימי היעדרות בשנה.

בתי חולים מציעים הסדרי חניה לחולים אונקולוגים. בירור במזכירות המחלקה/ מרפאה.

עמותת "גדולים מהחיים" מסיעה ילדים שמצבם הפיזי והרפואי מצריך הסעה פרטית , אשר אין למשפחתם רכב לטיפולים בבית החולים ולפעילויות העמותה ללא תשלום.

 • ילדים חולים מוגדרים בחוק כילדים בני 5 ומעלה השוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא וכן ילדים החולים במחלה מתמשכת – מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא, לתקופה העולה על ארבעה שבועות. התמיכה הלימודית ניתנת במסגרת בית החולים או בביתו של הילד. החל מיום 01.01.2015, עמותת קדימה מדע היא ספקית התמיכה הלימודית לתלמידים החולים בביתם. ביה"ס יקבל מההורים אישור לפנייה לסיוע לימודי ויפנה  אל עמותת "קדימה מדע" באמצעות טופס בקשה לשירותי חינוך לילדים חולים בביתם. עם החזרה לביה"ס ניתן לקבל "שעות חולים" , סל שעות ייעודי להשלמת חומר לילדים שנעדרו. אין משאירים ילד כיתה בשל היעדרות ארוכה מפאת מחלה.

השלמת  חומר נלמד –  סיוע לימודי דרך האגודה למלחמה בסרטן ע"י סטודנט.

 • זכאות לפסיכותרפיה במסגרת שירות שב"ן של קופת החולים, וכן ישנו צוות מטפל  בבית החולים (עו"ס, פסיכולוג).

השלמת  חומר נלמד –  סיוע לימודי דרך האגודה למלחמה בסרטן ע"י סטודנט.

באפשרותכם לפנות לביטוח לאומי וללשכת התעסוקה על מנת לקבל תשלום קצבת אבטלה.

הביטוח הלאומי דואג לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה, ומשלם להם קצבת הבטחת הכנסה. הקצבה משולמת למי שאין להם הכנסות או שהכנסתם נמוכה, והם מתייצבים בשירות התעסוקה ולא נמצאה להם עבודה, או שנמצאה להם עבודה בשכר נמוך.  פטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה מי שאינם מסוגלים לעבוד, כגון אם לילד קטן עד גיל שנתיים, הורה לילד נכה ועוד. הקצבה משולמת החל בחודש שבו הוגשה התביעה לביטוח הלאומי; אין משולם תשלום רטרואקטיבי. לכן חשוב לא להתמהמה בהגשת התביעה.

** מתן ההטבות הן באחריות הגופים הנותנים את ההטבה ועל פי שיקולם בלבד **

זכויות בני זוג במקום העבודה

עובדים זכאים לזקוף עד 60 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של בני זוגם.

עמותות סיוע נוספות

אחת מתשע

אתר עמותת אחת מתשע אשר מסייעת לנשים חולות סרטן השד וקרוביהן, מספק מידע מקיף ותמיכה. לפרטים: 1-800-363-400.

בית נתן

מרכז משאבי בריאות ותמיכה לנשים חולות סרטן, מעניק תמיכה רגשית וחברתית לנשים ולבני משפחתן מכל רחבי הארץ. הארגון הוקם מתוך הכרה ברגישויות ובצרכים המיוחדים של הציבור החרדי והדתי בתקופת ההתמודדות עם מחלת הסרטן, אולם התמיכה ניתנת לכל פונה. לפרטים: 02-6446052.

האגודה למחמה בסרטן

האגודה יוזמת ומפעילה תכניות מגוונות לשיקום ותמיכה בחולים, מחלימים ובני משפחותיהם, ביניהן:

 1. ארגון "יד להחלמה" הפועל בהתנדבות על ידי נשים שהחלימו מסרטן השד, ומסייעות לחולות חדשות בתהליך ההתמודדות.
 2. תכנית "להיראות טוב – להרגיש טוב יותר" המעניקה יעוץ, טיפולי טיפוח, איפור וקוסמטיקה לחולי סרטן במטרה לסייע בהתמודדות עם תופעות הלוואי הקשורות במראה החיצוני.
 3. מרכזי תמיכה "חזקים ביחד" לחולי סרטן, למחלימים ולבני משפחותיהם של האגודה למלחמה בסרטן פועלים כיום בגבעתיים, ירושלים, באר שבע, חיפה ועפולה, כמו גם במסגרת חלק מסניפי האגודה הפזורים ברחבי הארץ. מרכזי "חזקים ביחד" משמשים בית בקהילה לחולי הסרטן, למחלימים ולבני משפחותיהם ומעניקים להם מגוון פעילויות המסייעות להם בהתמודדות הנפשית עם המחלה, כהשלמה לטיפול הניתן ע"י המערכת הרפואית. המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את הטיפול הפעיל, אך עדיין זקוקים לתמיכה ושיקום. כל המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום.
 4. טלתמיכה – מרכז תמיכה ראשוני בטלפון, לחולים ולבני משפחתם, המאויש ע"י אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה.
 5. האגודה מעניקה שירות יעוץ מס לחולי סרטן ובני משפחותיהם בסניפי האגודה ברחבי הארץ.
 6. שירות בנושא ייעוץ מיני ודימוי גוף מופעל ע"י האגודה לחולים ובני זוגם/ן.

יחד בתקווה

הקרן הישראלית למימון תרופות וטיפולים שאינם בסל הבריאות. לפרטים: 03-5743230 ,03-6746167, או במייל: [email protected]

ממש

חברה לתועלת הציבור, מסייעת במיצוי הזכויות הרפואיות שלכם מול חברות הביטוח הפרטיות. לפרטים ניתן לפנות לעמית לניר בטלפון: 054-3010232 או במייל: [email protected].

מקדמים תרופה

פרויקט מטעם "האגודה לזכויות החולה בישראל" אשר נועד לסייע במימוש הזכות לקבלת תרופה שאינה בסל, מייעצים במטרה לספק את כל המידע והכלים הנחוצים למימוש זכותך, תוך הצגת מגוון דרכי הפעולה האפשריות, וכן מסייעים בפניה לוועדת חריגים ובמקרים עקרוניים גם הגשת תביעה לבית משפט. לפרטים: 03-6022934.

עמותת חולי SML בישראל

הוקמה על ידי קבוצת התמיכה של חולים אלה, פועלת על בסיס התנדבותי למען חולי CML ובני משפחותיהם. העמותה מקיימת מפגשים שבהם מומחים מתחומים שונים מוזמנים להרצות בפני החולים. המפגשים נערכים אחת לחודש בבי"ח לניאדו בנתניה ובבי"ח סורוקה בבאר שבע. לפרטים: http://cml.org.il/

רפא נא

רפא נא מארגנת נופשים לאנשים – מבוגרים וילדים – שחלו בסרטן כדי לתת להם פסק זמן חוויתי ליהנות ולהתחזק פיזית ונפשית, יחד עם בני משפחה. יש למלא טופס הרשמה באתר: http://refanah.org/.

שחר- המקום לתמיכה ועצמה

תכנית "שחר" מציעה למחלימים מסרטן מסגרת של תמיכה והעצמה אישית בת שבעה ימים. התכנית כוללת עבודה אישית וצוותית על חוסן והעצמה אישית, תכניות אימון והקניית הרגלים בתזונה נכונה ופעילות גופנית. בנוסף היכרות עם מגוון כלים בתחומי הגוף והנפש באמצעות סדנאות כגון: יוגה, סדנת צחוק, פסיכודרמה, הרפיה, טאי צ'י, האזנה מונחית למוסיקה ודמיון מודרך, סדנאות יצירה חווייתיות עם פרחים מיובשים וחומרים, תיאטרון אימפרוביזציה ודינמיקה קבוצתית. התכנית מכינה לבניית חיים מלאים, מאוזנים ובריאים יותר. לפרטים: http://www.4life.org.il/.

ברכה

עמותת ברכה מיועד לנשים ו/או לבני משפחותיהם של נשים אשר מושפעים מסרטן השד ו/או מסרטן השחלה (BRCA1, BRCA2) שהינם תורשתיים. ברכה מעניקה מידע חשוב, ייעוץ רפואי מקצועי, תמיכה בתהליך קבלת ההחלטות, ומעניקה קהילה תומכת לחולה ולמשפחתו. לפרטים: http://www.bracha.org.il/, טלפון להשארת הודעות:

072-2332974.

חברים לרפואה

מספקים לאלפי חולים מגוון רחב של תרופות, ללא כל תמורה, בחינם. לפרטים: 03-5792220.

חליל האור

סיוע לחולי הלוקמיה והלימפומה בישראל באמצעות הנגשת המידע לטיפולים היעילים והמתקדמים ביותר, לעזרה ותמיכה פיזית ונפשית במטרה לשפר את תוחלת החיים ואיכותם של החולים ובני משפחותיהם. לפרטים: http://halil.org.il/

יד שרה

ארגון התנדבותי העוזר לחולים. סניפי השאלת ציוד ברחבי הארץ, מידע וטיפול מוזל לאוכלוסיות נזקקות. לפרטים: 6444*.

יד שרה

ארגון התנדבותי העוזר לחולים. סניפי השאלת ציוד ברחבי הארץ, מידע וטיפול מוזל לאוכלוסיות נזקקות. לפרטים: 6444*.

עזר מציון

סיוע ותמיכה רפואיים לחולים ולמשפחותיהם, לקשישים, לנזקקים ולאנשים במצבי משבר רבים ושונים, במטרה לסייע להם להתגבר על הקשיים והמכשולים העומדים בפניהם. מבין השירותים המוצעים: סיוע ותמיכה נפשית, הגשמת משאלות אישיות, תורנויות מתנדבים השוהים ליד הילד בזמן האשפוז, עריכת מסיבות וימי הולדת, השאלת מחשבים, עזרה בקבלת ייעוץ רפואי, מחנות נופש למשפחות שבהן אימהות צעירות או ילדים החולים בסרטן, מאגר לאומי לתורמי מח עצם, בית "אורנית" – מרכז התמיכה והסיוע לחולי סרטן. לפרטים: 03-6144444.

פל"א

פאה לכל אישה היא עמותה המעניקה עזרה במתן פאות בחינם, על מנת לשפר את איכות החיים של נשים הנמצאות בטיפולים כימותרפיים עקב מחלת הסרטן. הסיוע ניתן במספרות מיוחדות, זאת מתוך הכרה במצוקות הגופניות והרגשיות שחוות נשים אלו בתקופה זו. טלפון לתמיכה נפשית: 0545308230.

קרן דולב לצדק רפואי

עמותה לוחמת חסרת פשרות, פועלת למען תיקונה וקידומה של מערכת הבריאות בישראל על ידי סיוע משפטי לפרט, אשר זכותו על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי נפגעה או קופחה; הגשת עתירות ציבוריות בעניינים עקרוניים ויוזמות חקיקה בתחום הבריאות. לפרטים: 054-6665442.

Caregivers ישראל

ארגון ללא מטרת רווח המוביל לקראת חזון לפיו בני משפחה המטפלים באדם קרוב המתמודד עם מחלה, מוגבלות או זקנה מקבלים הכרה ותמיכה המסייעות להם להמשיך במהלך חיים בריא, איכותי ופרודוקטיבי. לפרטים ניתן לפנות לרחל בטלפון: 050-4979579.