זכות לפנים משורת הדין (ל.מ.ד.) ותביעה לזכות נכה צה"ל

מסמך זה נכתב על סמך ניסיון בלבד ואינו מסמך מחייב. המידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

המידע במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

זכות לשנת ל.מ.ד (לפנים משורת הדין)

לחייל שחלה במהלך שירות החובה במחלה ממארת, ו/או מחלה חשוכת מרפא זכות לשנת ל.מ.ד (לפנים משורת הדין) עם שחרורו מצה"ל. זכות זו מוקנית בלי קשר אם המחלה קרתה עקב השירות.

משמעות הזכות – מימון של טיפול רפואי במחלה וקבלת דמי קיום חודשיים במשך שנה לפחות.

** חשוב לציין שזכות ל.מ.ד (לפנים משורת הדין) לחייל משוחרר שונה, ואינה מקנה זכות הכרה כנכה צה"ל. אפשרות זו תדון בהמשך מטה.

לרוב, הטיפול בבקשה לקבלת ל.מ.ד. תעשה על ידי צוות רם 2 (יק"ר לשעבר) אליו החייל החולה מסופח בעת הטיפול במחלה במהלך השירות הצבאי. צוות רם 2 מעורב בקידום הוועדה הרפואית בצה"ל הדנה בשחרור החייל. במקביל צוות רם 2 מעביר לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון, בסמוך למועד שחרורו של החייל מצה"ל, המלצה לאישור זכאות לפנים משורת הדין בצרוף מסמכים רפואיים.

בסוף תהליך זה החייל המשוחרר עובר מאחריות טיפול צוות רם 2 (עוזב טיפולו של צה"ל) לידי אחריות הטיפול של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

מומלץ לקבוע פגישה עם עובדת שירותים רפואיים באגף שיקום נכים במשרד הביטחון במחוז שיטפל בחייל המשוחרר לפני או מיד עם השחרור והמעבר לטיפול אגף שיקום נכים במשרד הביטחון. זאת כדי להבין נהלי העבודה מולם והזכויות בתקופת הל.מ.ד.

במהלך השירות הצבאי, רם 2 מפעיל צוות בתוך בית החולים ומטפל בכל ההתחייבויות הכספיות לשירותים הרפואיים. עם השחרור, על המשוחרר (בדרך כלל בסיוע משפחתו) לטפל בנושאים אלה באמצעות אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, שאינו נמצא פיזית בבית החולים.

פרטים מלאים אודות זכויות ל.מ.ד ניתן לקבל בהוראה 80.30 של אגף שיקום נכים

עקרי זכויות החייל המשוחרר במהלך שנת הל.מ.ד כוללות (יש לבדוק מול עובדי השירותים הרפואיים במחוז המטפל):

  • דמי קיום חודשיים
  • הפניות (התחייבויות כספיות) רפואיות (בהקשר למחלה) או החזר עבור טיפולים רפואיים על יד הגשת קבלות מקוריות לעובדת שירותים רפואיים במחוז.
  • החזר עבור תרופות לטיפול במחלה על יד הגשת קבלות מקוריות לעובדת שירותים רפואיים במחוז (כולל עבור קנאביס רפואי והוצאת רישיון עבורו. יש להעביר חשבונית מקורית וצילום רישיון הקנאביס הרפואי).
  • אפשרות לקבלת תרופות (כולל קנאביס רפואי) במשלוח עד הבית על ידי העברת בקשה באתר אגף שיקום או לעובדת שירותים רפואיים במחוז המטפל. התרופות מסופקות על ידי חברה שזוכה במכרז אגף שיקום נכים משרד הביטחון.
  • החזר הוצאות נסיעה  – כולל מוניות – הזמנת מוניות עצמאית אך בתיאום החזר מראש מול עובדת שירותים רפואיים במחוז המטפל המנפיק טופס התחייבות לחברת המוניות.
  • ייתכן וקיימות זכויות נוספות – יש לבדוק מול עובדת שירותים רפואיים במחוז המטפל ובאתר האגף לשיקום נכים במשרד הביטחון.

באם עדיין נמשך טיפול פעיל (אשפוז, טיפולי כימותרפיה, רדיותרפיה וכדומה) בתום תקופה בת שנה, ניתן להאריך הזכאות לפנים משורת הדין בהמלצת הרופא המוסמך הראשי של אגף שיקום נכים לתקופה של שנה אחת נוספת בלבד. בתקופה זו על החייל להסדיר זכויותיו במוסד לביטוח לאומי וקופת החולים אם טרם עשה כן.

בקשה (תביעה) להכרת זכות נכה (צה"ל)

** זאת בלי קשר לזכות שנת ל.מ.ד (לפנים משורת הדין) עם שחרורו מצה"ל המוזכר מעלה.

המידע מתייחס למקרה של מחלה ולא למקרה של חבלה

הזכות להגיש תביעה לזכות נכה מתיישנת בתום שלוש שנים מיום שחרורו של החייל משירותו הצבאי.

ניתן להגיש התביעה במקביל ולאחר תקופת זכות הל.מ.ד.

אופן הטיפול להגשת בקשה להכרה בזכות נכה:

  • המבקש/ התובע זכויות לפי חוק הנכים, הטוען כי לקה בנכות בתקופת ועקב שירותו הצבאי (או בכל שירות אחר ששר הביטחון הכריז עליו כעל שירות צבאי לצורך זה), יגיש בקשה על גבי טופס תביעה להכרה לפי חוק הנכים – מקרה של מחלה/ החמרת מחלה.
  • טופס הבקשה יוגש ע"י התובע, או בא כוחו ישירות לאגף שיקום נכים, או באמצעות גורם מוסדי כגון: צה"ל (רם 2).

** מומלץ להיעזר במשרד עורכי דין המתמחה בתחום תביעת זכות נכות בשל מחלה (לעומת תביעות בשל חבלה) אשר יפעל עבורכם באופן עצמאי ובלתי תלוי.

חשוב לתייק כל מסמך רפואי מרגע אבחון המחלה ולפניה (תחילת תלונות, סיכומי רופא צבאי, הבדיקות שנעשו עד האבחון וכדומה). בשל מורכבות תביעה מסוג זה, רצוי להיפגש עם בא כוח התביעה (עו"ד) טרם השחרור כדי להתחיל להכין תיק תביעה הכולל תצהיר החולה. יש למלא תצהיר גם עבור זכות לשנת ל.מ.ד (לפנים משורת הדין) וכדאי שעו"ד יהיה מעורב בהגשת תצהיר עבור ל.מ.ד. כדי שלא יכתבו בו דברים העלולים לפגוע מאוחר יותר בתביעה לזכות נכה. ככל שמתרחקים מהאירוע נוטים גם לשכוח פרטים.

* קשה להוכיח שמחלה התרחשה עקב השירות הצבאי (אלא אם היתה חשיפה לגורמי המחלה במהלך השירות), אך ייתכן וניתן להוכיח החמרה עקב השירות (לדוגמה בשל רשלנות רפואית, אבחון שגוי או מאוחר של המחלה שגרמו להחמרת המחלה בטרם החל הטיפול בה).

משך הטיפול בתביעה לזכות נכה עורכת זמן רב. במהלך הטיפול בבקשה החייל המשוחרר יופנה לחוות דעת רופא מומחה על מנת לקבוע האם היה קשר בין השירות הצבאי של החייל למחלה/החמרת המחלה.

אגף שיקום נכים מעמיד מספר ערוצים ליצירת קשר לצורך קבלת שירות:

אתר אינטרנט אגפי, מוקד שירות טלפוני, קבלת קהל במחוזות השיקום ובאמצעות דואר ישראל או פקס.

אתר האינטרנט של אגף השיקום : https://shikum.mod.gov.il

מוקד טלפוני של אגף השיקום : 03-7776777

המוקד פעיל בימים ראשון-חמישי, בין השעות 18:00-08:00

ניתן ליצור קשר עם מוקד השירות הטלפוני, גם באמצעות שליחת מייל בכתובת: [email protected]

** ככל אזרח, שמורה לחייל הזכות לתבוע הכרה בנכות כללית לפי חוק הביטוח הלאומי (עוד במהלך שירותו הצבאי) ולקבל קצבת נכות, קצבת שירותים מיוחדים, תעודת נכה, תו נכה לרכב וכל זכות אחרת המוקנית לאזרח נכה.

במידה והחייל יוכר באגף השיקום בגין אותה פגימה בה מוכר בביטוח הלאומי, לא יוכל לקבל זכויות משני הגופים ויידרש לבחור באיזה גוף הוא מעוניין להיות מטופל.

במידה ולא התקבלה התביעה לזכות נכה על ידי קצין התגמולים במשרד הביטחון ניתן להגיש ערעור..


קרדיט לארי בר אילן שתרם מניסיונו וסייע בכתיבה.