הכנה לוועדה רפואית- ילד נכה

אתם מכירים את המחשבות האלה: מה יעשו? מה יבדקו? זה יכאב? הילד ישתף פעולה?

הביטוח הלאומי מודע לחששות של ההורים טרם הגיעם לוועדה, ויש מספר פרטים שחשוב שתדעו:

 • במהלך כל הוועדה אתם נמצאים עם הילד.
 • לא תבוצע בדיקה ללא אישורכם.

 

קביעת אחוזים ללא וועדה

חשוב להדגיש שהביטוח לאומי עושה כל שביכולתו כדי לקבל החלטה על סמך מסמכים בלבד, ללא זימון של הילד לבדיקה בוועדה.

לכן, חשוב מאוד לצרף את כל המסמכים המעידים על תפקודו של הילד, הטיפולים שאותם הוא מקבל, תדירותם, אבחנות רפואיות, ובמידת האפשר גם דו"ח מהמסגרת החינוכית שבה שוהה הילד, המופיע כנספח לטופס התביעה.

צירוף חומר מקיף ועדכני יסייע, במידת האפשר, לקבל החלטה ללא זימון של הילד לבדיקה בוועדה.

 

ייעוץ והדרכה לקראת וועדה רפואית – בחינם

ניתן לקבל שירותי ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכז יד מכוונת בטלפון: 2496*.

 

מה קורה בוועדה הרפואית?

לפני כניסתכם לחדר הוועדה, הרופא קורא  את המסמכים הרפואיים שצירפתם.

עם כניסתכם לוועדה, תתבקשו להציג תעודה מזהה של ההורה המלווה.

לאחר היכרות ראשונית, הרופא יפנה אליכם בשאלות על מצבו הרפואי של הילד וההשפעה של מצבו הרפואי על תפקודו.

במידת הצורך יבדוק הרופא את הילד בדיקה גופנית ותפקודית.

 

הבדיקה הגופנית – מה בודקים?

 1. עד גיל 3 – בדיקת ילד עם עיכוב התפתחותי.

​ילד הסובל מעיכוב התפתחותי באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 3 שנים.

קביעת עיכוב התפתחותי מחייבת במרבית המקרים בדיקה של הילד בוועדה רפואית. אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, יש לציין זאת בטופס התביעה, ובהתאם למצבו של הילד תיבדק האפשרות לבדוק אותו בביתו.

הרופא בוועדה בודק את תפקודו של הילד ביחס לבני גילו, כאשר לכל פעולה ניתן ניקוד, והזכאות נקבעת בהתאם לניקוד שנצבר.

להלן הבדיקות שמתבצעות לילד, והניקוד שניתן לו בהתאם לגילו:

ילד בגיל 3 עד 6 חודשים

כדי להיות זכאי לקצבה בגיל זה יש לצבור: 2 נקודות.

פעולות הנבדקות במהלך הבדיקה והניקוד הניתן עבור כל פעולה:

 • הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן – נקודה אחת
 • הילד לא מושיט יד לחפץ – נקודה אחת
 • הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב – נקודה אחת

ילד בגיל 7 עד 12 חודשים

כדי להיות זכאי לקצבה בגיל זה יש לצבור: 4 נקודות.

פעולות הנבדקות במהלך הבדיקה והניקוד הניתן עבור כל פעולה:

 • הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן – 2 נקודות
 • הילד לא מושיט יד לחפץ – 2 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב – 2 נקודות
 • הילד נופל כשמושיבים אותו – נקודה אחת
 • הילד לא מתהפך מהבטן לגב – נקודה אחת
 • הילד לא מביא דברים לפיו – נקודה אחת
 • הילד לא מחזיק את ראשו יציב – נקודה אחת

ילד בגיל 13 עד 18 חודשים

כדי להיות זכאי לקצבה בגיל זה יש לצבור: 9 נקודות.

פעולות הנבדקות במהלך הבדיקה והניקוד הניתן עבור כל פעולה:

 • הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן – 3 נקודות
 • הילד לא מושיט יד לחפץ – 3 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב – 3 נקודות
 • הילד נופל כשמושיבים אותו – 2 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהבטן לגב – 2 נקודות
 • הילד לא מביא דברים לפיו – 2 נקודות
 • הילד לא מחזיק את ראשו יציב – 2 נקודות
 • הילד לא מתיישב או לא עומד עם עזרה – נקודה אחת
 • הילד לא מתהפך מהגב לבטן – נקודה אחת
 • הילד לא זוחל על הגחון – נקודה אחת
 • הילד לא מעביר מיד ליד – נקודה אחת

ילד בגיל 19 עד 24 חודשים

כדי להיות זכאי לקצבה בגיל זה יש לצבור: 15 נקודות.

פעולות הנבדקות במהלך הבדיקה והניקוד הניתן עבור כל פעולה:

 • הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן – 4 נקודות
 • הילד לא מושיט יד לחפץ – 4 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב – 4 נקודות
 • הילד נופל כשמושיבים אותו – 3 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהבטן לגב – 3 נקודות
 • הילד לא מביא דברים לפיו – 3 נקודות
 • הילד לא מחזיק את ראשו יציב – 3 נקודות
 • הילד לא מתיישב או לא עומד עם עזרה – 2 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהגב לבטן – 2 נקודות
 • הילד לא זוחל על הגחון – 2 נקודות
 • הילד לא מעביר מיד ליד – 2 נקודות
 • הילד לא עומד לבד – נקודה אחת
 • הילד לא מתיישב – נקודה אחת
 • הילד לא זוחל על 4 גפיים – נקודה אחת
 • הילד לא עובר את קו האמצע – נקודה אחת
 • הילד לא מבצע 'תפיסת פינצטה' – נקודה אחת

ילד בגיל 25 עד 36 חודשים

כדי להיות זכאי לקצבה בגיל זה יש לצבור: 22 נקודות.

פעולות הנבדקות במהלך הבדיקה והניקוד הניתן עבור כל פעולה:

 • הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן – 5 נקודות
 • הילד לא מושיט יד לחפץ – 5 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב – 5 נקודות
 • הילד נופל כשמושיבים אותו – 4 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהבטן לגב – 4 נקודות
 • הילד לא מביא דברים לפיו – 4 נקודות
 • הילד לא מחזיק את ראשו יציב – 4 נקודות
 • הילד לא מתיישב או לא עומד עם עזרה – 3 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהגב לבטן – 3 נקודות
 • הילד לא זוחל על הגחון – 3 נקודות
 • הילד לא מעביר מיד ליד – 3 נקודות
 • הילד לא עומד לבד – 2 נקודות
 • הילד לא מתיישב – 2 נקודות
 • הילד לא זוחל על 4 גפיים – 2 נקודות
 • הילד לא עובר את קו האמצע – 2 נקודות
 • הילד לא מבצע 'תפיסת פינצטה' – 2 נקודות
 • הילד לא הולך לבד – נקודה אחת
 • הילד לא משרטט בעיפרון או בצבע – נקודה אחת
 • הילד לא עולה במדרגות עם עזרה – נקודה אחת

 

 1. מעל גיל 3 – בדיקת ילד התלוי בעזרת הזולת

​​ילד התלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 3 שנים ועד גיל 18 ושלושה חודשים.

קביעת תלות בזולת מחייבת במרבית המקרים בדיקה של הילד בוועדה רפואית. אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, יש לציין זאת בטופס התביעה, ובהתאם למצבו של הילד תיבדק האפשרות לבדוק אותו בביתו.

 

מה בודקים בוועדה הרפואית?

הרופא בוועדה בודק את רמת תפקודו של הילד ביחס לבני גילו, כאשר לכל פעולה שהילד מבצע ניתן ניקוד, והזכאות לקצבה נקבעת בהתאם לניקוד שנצבר:

עד 4 נקודות – ילד הצובר ניקוד זה, אינו זכאי לקצבה כילד התלוי בעזרת הזולת, אך עשוי להיות זכאי בשל ליקויים אחרים.

בין 5 ל-9 נקודות – ילד הצובר ניקוד, זה זכאי לקצבה בשיעור 50% בסכום 1,095 ש"ח (החל ב- 01.04.2015)

10 נקודות ומעלה – ילד הצובר ניקוד זה, זכאי לקצבה בשיעור 188% בסכום 4,487 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)

 

להלן טבלאות הניקוד לפי הפעולות הנבדקות בוועדה:

חשוב לדעת, עבור כל פעולה ניתן לקבל ניקוד פעם אחת, לפי רמת התפקוד התואמת ביותר את תפקודו של הילד.

ניידות

אכילה ושתייה

היגיינה אישית

הלבשה והפשטה

רחצה

ילד בגיל 3 עד 5, הזקוק לעזרה מלאה ברחצה באמבטיה, יקבל נקודה אחת רק אם הוא זקוק לעזרה בצורה חריגה באופן ניכר מבני גילו.

לא יכולים להגיע לוועדה?

אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב מצבו הרפואי, ניתן לציין זאת בטופס התביעה ולבקש שהילד ייבדק בבית. בדיקה בבית מותנית באישור רופא הביטוח הלאומי ובהתאם למסמכים הרפואיים שיצורפו לטופס התביעה.

אם אינכם יכולים להגיע לוועדה במועד שנקבע, עליכם לפנות לסניף שלכם או להתקשר למוקד הטלפוני 6050*.